Θάλεια Λαόσογλου

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

grammateia@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τη Θάλεια Λαόσογλου

Η Θάλεια Λαόσογλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον». Εργάζεται ως γραμματέας στο Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ).

Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.