Παύλος Χουζανάς

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

houzanas@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τον Παύλο Χουζανά

Ο Παύλος Χουζανάς  έχει σπουδάσει πρώτα Πληροφορική και κατόπιν Γραφιστική και Διαφήμιση-Μάρκετινγκ.

Είναι Adobe Certified Print Master και Adobe Certified Web Master. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης σαν Head Καθηγητής στις ειδικότητες Γραφιστικής και 3D Animation.

Είναι υπεύθυνος του τμήματος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του ΙΕΕΛ και ασχολείται με ότι αφορά το εκδοτικό των project σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.