Παρασκευή Φωτεινή Καντάκου

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

grammateia@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με την Παρασκευή Φωτεινή Καντάκου

H Φωτεινή Καντάκου είναι Λογοθεραπεύτρια και Φιλόλογος.

Eίναι πιστοποιημένη γνώστης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του συστήματος τυφλών Braille. Eίναι επιστημονική συνεργάτης ιδιωτικού θεραπευτηρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ασχολείται με αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών σε πρώιμη ηλικία. Διδάσκει στο Mητροπολιτικό Kολλέγιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Λογοθεραπείας.

  • Thesis dissertation entitled: A.  Receptive one-word picture vocabulary test 3rd. Edition B.  Expressive one-word picture vocabulary test 3rd EditionC.  ROWPVT & EOWPVT (critical evaluation at ages 7 to 8 years old)
  • Participation in research:12/2010- 4/2011 – “Praxis on Verbal Command Test”, Subtest of the Sensory Integration and Praxis Tests, Western Psychological Services5/2011 –2nd European congress for Sensory Integration, Portugal, presentation , A Comparative Pilot Study of the “Praxis on Verbal Command Subtest”  of the Sensory Integration and Praxis Tests, Samsonidis Α., Kadakou F., Lada Μ., Mauridou F., Stroubos Κ.
  • 3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance. May 30 – June 2, 2013P102 Kadakou Fotini, IliadouVasiliki, Triantafilidis Nikos, Apalla Kalliopi, Samsonidis Anna, Ierodiakonou-Benou Ioanna, Diakogiannis Ioannis, Iacovides Apostolos, «Auditory Processing Disorder, ADHD & Phonological disorder in a clinical case».P103 IliadouVasiliki, Kadakou Fotini, Triantafilidis Nikos, Apalla Kalliopi, Samsonidis Anna, Ierodiakonou-Benou Ioanna, Konstantinos Fountoulakis, Iacovides Apostolos, «Enhanced visual perceptual skills in males diagnosed with Central Auditory Processing Disorder».
Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.