Νικόλαος Ε. Πετρίδης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

grammateia@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με το Νικόλαο Ε. Πετρίδη

Ο Νικόλαος Ε. Πετρίδης είναι διδάκτορας Εφαρμοσμένης Στατιστικής από του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Διδάσκει Στατιστική και Μεθόδους εκπόνησης έρευνας στο Metropolitan College στους τομείς της υγείας (Λογοθεραπεία και Διαιτολογία) και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του SPSS Expert. Έχει εκπονήσει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την στατιστική ανάλυση για τους τομείς υγείας, στατιστική ανάλυση κοινωνικών δικτύων, καθώς και ανάλυση επιβίωσης.

  • Vogindroukas, I., Chelas, E. N., & Petridis, N. E. (2014). Reading the Mind in the Eyes Test (children’s version): a comparison study between children with typical development, children with high-functioning autism and typically developed adults. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66(1-2), 18-24.
  • Petridis, K., Petridis, N., Stiakakis, E., & Dey, P. (2017). Investigating the factors that affect the time of maximum rejection rate of e-waste using survival analysis. Computers & Industrial Engineering, 108, 15-26.
  • Petridis, N. E. (2015). Convergence of Random to Power‐Law Networks Using a Multi‐objective Non‐linear Programming Model. Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis, 22(5-6), 232-243.
  • Petridis, N. E., Stiakakis, E., Petridis, K., & Dey, P. (2016). Estimation of computer waste quantities using forecasting techniques. Journal of Cleaner Production, 112, 3072-3085.
  • Zografidou, E., Petridis, K., Petridis, N. E., & Arabatzis, G. (2017). A financial approach to renewable energy production in Greece using goal programming. Renewable Energy, 108, 37-51.
Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.