Ιωάννης Βογινδρούκας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

vogindroukas@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τον Δρ. Ιωάννη Βογινδρούκα

Ο Βογινδρούκας Ιωάννης είναι Λογοπεδικός, Διδάκτορας του τομέα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham,  School  of Education  με ειδίκευση στην Αυτιστική Διαταραχή.

Εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, διάδασκει στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Διαταραχών Επικοινωνίας, είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας  και Επόπτης Κλινικής Πρακτικής του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.

Ασχολείται με τον αυτισμό και τις γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές που συνυπάρχουν με αυτόν, είναι εκπαιδευτής του Γλωσσικού προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ και του προγράμματος CYGNET, εκπρόσωπος του Intensive Interaction Institute στην Ελλάδα και το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, των πραγματολογικών διαταραχών και  στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας.

Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών και μέλος της Child Language Committee της International Association of Phoniatrics and Logopedics (IALP) καθώς και MC Μember του COST ACTION για τις γλωσσικές διαταραχές στην Ευρώπη.

 • Βογινδρούκας Ι. (1993), Διαταραχή των μαθηματικών σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε αριστερό και δεξί ημισφαίριο, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Σόφιας
 • Βογινδρούκας Ι. (2002), Η ανάπτυξη του λόγου σε παιδιά με αυτισμό και με βαριές διαταραχές στην επικοινωνία,  Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Βογινδρούκας Ι., (1999), Αυτισμός -Διαταραχή επικοινωνίας, στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, τεύχος 10.
 • Βογινδρούκας Ι., (1999),  Η χρήση των προσωπικών αντωνυμιών σε ελληνόπουλα με αυτισμό, στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών,  τεύχος 11
 •  Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2000),  Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσορθογραφία, στο περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 10.
 • Βογινδρούκας Ι., (2001), Παπαγεωργίου Β., Γρηγοριάδου Ε., Παραφασίες σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές – Συγκριτική μελέτη, στο περιοδικό Νέα Παιδιατρικά Χρονικά , τόμος 1, τεύχος 2
 • Papageorgiou V., Vogindroukas I., Vostanis P., (2002), Characteristics of Referral, Diagnosis and Management for Autism Spectrum Disorders in Northern Greece,  Good Autism Practice, bild publications 3,2.
 •  Vogindroukas I., Papageorgiou V., Vostanis P., (2003), Patterns of semantic errors in autism- a brief report, The International Journal of Reasearch and Practice – Autism, Vol. 7 (2) 195-203.
 • Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2003), Γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ: Η εφαρμογή του σε παιδιά με βαρηκοΐα – κώφωση,  στο περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 21, σελ.28- 34.  
 • Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2003)  Γραφή-Ορθογραφία: Μεταγλωσσικές Δεξιότητες,  στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, τεύχος 17, σελ. 9-17.
 • Βογινδρούκας Ι., (2004), Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Δυσλεξία – Δυσορθογραφία – Δυσαριθμησία , στο Περιοδικό Communication της APLF, 82,15-20.
 • Βογινδρούκας Ι. (2005),Πραγματολογικές Δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό,  περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛ.Ψ.Ε. τόμος 12, τεύχος 2, σελ.276-292.
 • Stavrakaki, S., Vogindroukas, I. Chelas, E., Ghousi, S., (2009),  Subject-Verb Agreement in SLI and Child L2: A Comparative Approach to Greek SLI and (un) Impaired Child L2, in Language Acquisition and Development: Proceedings of GALA 2007, Cambridge University Press
 • Βογινδρούκας, Ι., Ζηκοπούλου, Ο. (2009), Συγκριτικά αποτελέσματα στο WISC-III σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Ειδική Δυσκολία στην Ανάγνωση (Δυσλεξία), περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛ.Ψ.Ε.
 • Vogindroukas I., Zikopoulou O., (2011) Idiom understanding in people with Asperger Syndrome (AS) / High Functioning Autism (HFA),  Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (RSBF).
 • Vogindroukas, I. Chelas, E.N, Petridis, N., (2014), Reading the mind in the eyes test»(child): A comparison study between children with typical development, children with high functioning autism and typically developed adults,Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
  Gail Gillon[i], Yvette Hyter[ii], Fernanda Dreux M Fernandes [iii], Sara Ferman[iv], Yvette Hus[v], Kakia Petinou[vi], Osnat Segaliv, Tatjana Tumanova[vii], Ioannis Vogindroukas[viii], Carol Westby[ix], Marleen Westerveld[x] (2017), In Press , International Survey of Speech-language pathologists’ practices in working with children with Autism Spectrum Disorder (ASD), Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
 • Yvette D. Hyter,[1]Ioannis Vogindroukas[2], Evripidis Chelas2, Konstantinos Paparizos2, Eleni Kivrakidou2, Vasiliki Kaloudi2, (2017) In Press, Differentiating Autism from Typical Development: Preliminary Findings of Greek Versions of a Pragmatic Language and Social Communication Questionnaire, Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
 • Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου. Βογινδρούκας Ι.,«Διερεύνηση Λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»
 • Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου.  Παπαγεωργίου Β., Βογινδρούκας Ι.,  «Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού».
 • Βογινδρούκας Ι., (2005), Διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου στον Αυτισμό – Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας. Συμμετοχή στο βιβλίο Διεπιστημονική προσέγγιση Αυτισμός, Ζωοδόχος Πηγή, Ηράκλειο. σελ. 17-33.
 • Βογινδρούκας Ι. (2007) «Αυτισμός: Πραγματολογική προσέγγιση» στον τόμο επιλεγμένων εργασιών του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με Θέμα «Αυτισμός – Θέσεις και Προσεγγίσεις». Εκδόσεις Ταξιδευτής
 • Βογινδρούκας Ι.,(2008)  Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές, στον συλλογικό τόμο «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, επιμέλεια Νικολόπουλος Δ.
 •  Βογινδρούκας Ι.  (2010). Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή,  σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη.  Στον Συλλογικό τόμο  «Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές- Από τη βασική έρευνα στην Κλινική Πράξη» Επιστημονική Επιμέλεια:  Βογινδρούκας Ι., Οκαλίδου Α., Σταυρακάκη Σ., , Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Βογινδρούκας Ι., (2011) Ειδική Γλωσσική διαταραχή. Στο Διαταραχές Λόγου Κ. Καλαντζής Εκδόσεις Παπαζήση
 • Βογινδρούκας Ι.,  (2000), Μελέτη του μέσου μήκους εκφωνήματος σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας.  Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 107-114. Ελληνικά Γράμματα.
 • Βογινδρούκας Ι.,  (2000), Αναπτυξιακή διαταραχή λόγου, κώφωση, αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες – συγκριτική μελέτη της ικανότητας κατονομασίας αντικειμένων.  Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 279-289. Ελληνικά Γράμματα.
 • Βογινδρούκας Ι., «Το δίγλωσσο παιδί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας», στην Ημερίδα Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών Νοέμβριος 2006. Υπό έκδοση.
 • Βογινδρούκας Ι., (2007), Ζηκοπούλου Ο., Κιουρτζίδου Ε., Παπάζη Μ. Γλωσσικό  και ειδικό μαθησιακό προφίλ  μαθητών με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος, Επιμέλεια : Βλασσοπούλου Μ., Γιαννετοπούλου Α., και συνεργάτες, Πανελλήνιος σύλλογος Λογοπεδικών, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ
 • Vogindroukas I. (2008), Social Communication Difficulties and Autism, 3rd National Congress Bulgaria, Association of Bulgarian Logopedists, Romel Publications
 • Vogindroukas I., Grigoriadou E., (2010) Test of Receptive and Expressive Language Abilities – Preliminary data of Greek preschool age children 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
 • Vogindroukas I., (2011) Speech Therapy in autistic conditions –  the Intensive Interaction Approach, International Symposium of South West University, Bulgaria
 • Vogindroukas I., Chelas, E., Grigoriadou, E., (2012), Narrative skills in Greek preschoolers, National Conference of NCLB, Bansko, Bulgaria.
 • Βογινδρούκας Ι. (2012) Αυτισμός: διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας και θεραπευτική παρέμβαση, 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
 • Βογινδρούκας Ι., Χελάς Ε. (2012),Πόσο ανεπτυγμένες είναι οι δεξιότητες σειριοθέτησης και αφήγησης ιστορίας εικόνων στα πρώτα σχολικά στάδια. Προκαταρτικά αποτελέσματα. 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
 • Βογινδρούκας, Ι., (2012). Γονείς συνθεραπευτές. Υπό έκδοση στα πρακτικά του 12ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.
 • Vogindroukas, I. Chelas, E. (2013), Autism Spectrum Disorders the Pragmatics Approach, National Conference of NCLB, Sofia
 • Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου. Βογινδρούκας Ι.,«Διερεύνηση Λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»
 • Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου.  Παπαγεωργίου Β., Βογινδρούκας Ι.,  «Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού».
 • Βογινδρούκας Ι., (2005), Διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου στον Αυτισμό – Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας. Συμμετοχή στο βιβλίο Διεπιστημονική προσέγγιση Αυτισμός, Ζωοδόχος Πηγή, Ηράκλειο. σελ. 17-33.
 • Βογινδρούκας Ι. (2007) «Αυτισμός: Πραγματολογική προσέγγιση» στον τόμο επιλεγμένων εργασιών του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με Θέμα «Αυτισμός – Θέσεις και Προσεγγίσεις». Εκδόσεις Ταξιδευτής
 • Βογινδρούκας Ι.,(2008)  Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές, στον συλλογικό τόμο «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, επιμέλεια Νικολόπουλος Δ.
 •  Βογινδρούκας Ι.  (2010). Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή,  σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη.  Στον Συλλογικό τόμο  «Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές- Από τη βασική έρευνα στην Κλινική Πράξη» Επιστημονική Επιμέλεια:  Βογινδρούκας Ι., Οκαλίδου Α., Σταυρακάκη Σ., , Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • Βογινδρούκας Ι., (2011) Ειδική Γλωσσική διαταραχή. Στο Διαταραχές Λόγου Κ. Καλαντζής Εκδόσεις Παπαζήση
 • Βογινδρούκας Ι.,  (2000), Μελέτη του μέσου μήκους εκφωνήματος σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας.  Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 107-114. Ελληνικά Γράμματα.
 • Βογινδρούκας Ι.,  (2000), Αναπτυξιακή διαταραχή λόγου, κώφωση, αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες – συγκριτική μελέτη της ικανότητας κατονομασίας αντικειμένων.  Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 279-289. Ελληνικά Γράμματα.
 • Βογινδρούκας Ι., «Το δίγλωσσο παιδί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας», στην Ημερίδα Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών Νοέμβριος 2006. Υπό έκδοση.
 •  Βογινδρούκας Ι., (2007), Ζηκοπούλου Ο., Κιουρτζίδου Ε., Παπάζη Μ. Γλωσσικό  και ειδικό μαθησιακό προφίλ  μαθητών με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος, Επιμέλεια : Βλασσοπούλου Μ., Γιαννετοπούλου Α., και συνεργάτες, Πανελλήνιος σύλλογος Λογοπεδικών, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ
 • Vogindroukas I. (2008), Social Communication Difficulties and Autism, 3rd National Congress Bulgaria, Association of Bulgarian Logopedists, Romel Publications
 • Vogindroukas I., Grigoriadou E., (2010) Test of Receptive and Expressive Language Abilities – Preliminary data of Greek preschool age children 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
 • Vogindroukas I., (2011) Speech Therapy in autistic conditions –  the Intensive Interaction Approach, International Symposium of South West University, Bulgaria
 • Vogindroukas I., Chelas, E., Grigoriadou, E., (2012), Narrative skills in Greek preschoolers, National Conference of NCLB, Bansko, Bulgaria.
 • Βογινδρούκας Ι. (2012) Αυτισμός: διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας και θεραπευτική παρέμβαση, 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
 • Βογινδρούκας Ι., Χελάς Ε. (2012),Πόσο ανεπτυγμένες είναι οι δεξιότητες σειριοθέτησης και αφήγησης ιστορίας εικόνων στα πρώτα σχολικά στάδια. Προκαταρτικά αποτελέσματα. 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
 • Βογινδρούκας, Ι., (2012). Γονείς συνθεραπευτές. Υπό έκδοση στα πρακτικά του 12ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.
 • Vogindroukas, I. Chelas, E. (2013), Autism Spectrum Disorders the Pragmatics Approach, National Conference of NCLB, Sofia
Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.