Ηλίας Σασματζόγλου

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

grammateia@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τον κ. Ηλία Σασματζόγλου

Ο Ηλίας Σασματζόγλου είναι λογοθεραπευτής και γνώστης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Το κλινικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, στη γλωσσική δυσλειτουργία και στις αποκτώμενες διαταραχές του λόγου Είναι μέλος του Συλλόγου SLT – SLP της Ελλάδας.

Εργάζεται ιδιωτικά ως λογοθεραπευτής και είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης ενός ιδιωτικού θεραπευτικού κέντρου. Τα έργα και τα δοκίμια του που έχουν ανακοινωθεί σχετίζονται με τον αυτισμό και την αφηγηματική ομιλία.

  • I.Vogindroukas, E.N. Chelas, I. Sasmatzoglou. Assessment of narrative ability in children with high functional autism.
    Child Language Committee Composium, Language and Literacy Challenges in Diverse Populations. June 26 & 27, 2015. International Association of Logopedics and Phoniatrics  (IALP).
  • I. Vogindroukas, I. Sasmatzoglou, D. Menegis. Giving of AQ questionnaire to children’s parents with developmental disorders. Child Language Committee Composium, Language and Literacy Challenges in Diverse Populations. June 26 & 27, 2015. International Association of Logopedics and Phoniatrics  (IALP).
  • I.Sasmatzoglou, G.K. Vrettakos., S.Patsaouras. Alternative methods of modifying the auditory signal of speech as a means of treatment of adult stuttering. 3rd European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, (pp. 100-103).Oct. 22 – 24, 2010 Ancient Olympia – Greece.
  • I.Solanaki.,M.Pontiki., I. Sasmatzoglou. A Speech in noise Test.
    Child Language Committee Composium, Language and Literacy Challenges in Diverse Populations. June 26 & 27, 2015. International Association of Logopedics and Phoniatrics  (IALP).
Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.