Ευριπίδης – Νικόλαος Χελάς

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

chelas@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τον Ευριπίδη – Νικόλαο Χελά

Ο Ευριπίδης – Νικόλαος Χελάς είναι ο διευθυντής του ΙΕΕΛ. Είναι λογοθεραπευτής με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανθρώπινη επικοινωνία στο πανεπιστήμιο του City University of London.

Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών και επόπτης κλινικής πράξης σε κέντρα ημέρας ατόμων με αυτισμό και κέντρα λογοθεραπείας. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται ιδιωτικά στο κέντρο λογοθεραπείας «Λόγος» στα Ιωάννινα.

Publications in English

Chelas E.N., Vogindroukas I., Grigoriadou E., Narrative skills in Greek preschoolers, International Congress of Logopedists in Bulgaria, Bansko 30 March – 01 April 2012.
Vogindroukas,I., Chelas,E.N., (2012), Sequencing abilities and narrative abilities in preschool children, 4th Congress of EFYKE, Sporades
Vogindroukas I., Chelas E., (2013), Autism Spectrum Disorders the Pragmatics Approach, National Conference of NCLB, Sofia
Chelas E., Stavrakaki, S., Vogindroukas, I. Ghousi, S., (2009), Subject-Verb Agreement in SLI and Child L2: A Comparative Approach to Greek SLI and (un) Impaired Child L2, in Language Acquisition and Development: Proceedings of GALA 2007, Cambridge University Press
Chelas E.N.,Ignatiou M., Christaki V., Efstratiadou E.A., &Hilari K.(2012) Agreement between People with Aphasia and Their Proxies on Health-Related Quality of Life after Stroke, Using the Greek SAQOL-39g. Psychology, 3 (9), 686-690.
Chelas E.N., Efstratiadou E.A., Ignatiou M., Christaki V., Papathanasiou I., Hilari K., (2012) Quality of life after stroke: evaluation of the Greek SAQOL – 39g, Folia Phoniatrica et Logopaedica, 64: 179-186
Chelas E.N., Vogindroukas I., “Petridis N. (2014). “Reading the mind in the eyes test”(child): A comparison study between children with typical development, children with high functioning autism and typically developed adults. Folia PhoniatricaetLogopaedica, 66:18-24

Αποδέχομαι την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου.