Σεμινάριο Εντατικής Αλληλεπίδρασης,
Θεσσαλονίκη 20-21 Ιουνίου 2020