Σεμινάριο Εντατικής Αλληλεπίδρασης
Aθήνα 23-24 Νοεμβρίου 2019