Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Εντατική Αλληλεπίδραση
(Good Practice Course)