Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
28-29 Μαρτίου 2020