Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
23-24 Μαΐου 2020