Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη 20-21 Απριλίου 2019