Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη 2-3 Φεβρουαρίου 2019