Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη 18-19 Μαΐου 2019