Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη 14-15 Απριλίου 2018