Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
5-6 Ιουνίου 2021