Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
30-31 Ιανουαρίου 2021