Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
27-28 Μαρτίου 2021