Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη 10-11 Φεβρουαρίου 2018