Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019