Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ
Θεσσαλονίκη
10-11 Οκτωβρίου 2020