Α’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2019-2020 Θεσσαλονίκη