Α’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας 2018-2019 Θεσσαλονίκη