Διαταραχή των μαθηματικών σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε αριστερό και δεξί ημισφαίριο

Με τον όρο διαταραχές στα μαθηματικά χαρακτηρίζονται οι δυσκολίες που αφορούν στην αρίθμηση και στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων. Παρατηρούνται σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε ενήλικες που παρουσιάζουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σκοπός της  παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη των διαταραχών στα μαθηματικά σε ενήλικες με εγκεφαλικό επεισόδιο στο δεξί και στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 10 ασθενείς με δεξί εγκεφαλικό επεισόδιο,  10 ασθενείς με αριστερό εγκεφαλικό επεισόδιο και 20 ενήλικες χωρίς προβλήματα υγείας που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Μέσος όρος ηλικία του δείγματος ήταν τα 60 έτη και είχαν όλοι ολοκληρώσει τη μέση εκπαίδευση.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, τα άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο στο αριστερό ημισφαίριο εμφανίζουν περισσότερα λάθη στην ανάγνωση αριθμών, στην αναγνώριση των πρόσημων, και στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Επίσης παρουσιάζουν δυσκολίες στον προσανατολισμό στο χώρο, στην τοποθέτηση των αριθμών για εκτέλεση πράξεων και στην εκτέλεση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

Στους ασθενείς με δεξί εγκεφαλικό επεισόδιο παρατηρούνται δυσκολίες στην ανάγνωση αριθμών και στην πρόσθεση αριθμών (γραπτά), που αφορούν όμως στην ημιανοψία, δυσκολίες στην ακολουθία του πολλαπλασιασμού, που δηλώνει την έλλειψη αυτοματισμών και δυσκολίες στην κριτική ικανότητα στην επίλυση αριθμητικών πράξεων που οδηγεί στην έλλειψη αυτοδιόρθωσης των λαθών.

Πρωτογενή λάθη στα μαθηματικά παρουσιάζουν κυρίως οι ασθενείς με αριστερό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ δευτερογενή αυτοί με δεξί.