Θάλεια Λαόσογλου

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Δαγκλή 1-3, 45444, Ιωάννινα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:

+30 2651 301180

Email:

grammateia@ieel.gr

Web:

ieel.gr

Σχετικά με τη Θάλεια Λαόσογλου

Η Θάλεια Λαόσογλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον». Εργάζεται ως γραμματέας στο Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ).